Foreningsdriften

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder regelsmæssigt møde den 2. mandag i hver måned kl. 19:00 med undtagelse af juni og juli måned. Se venligst vores kalender for dato for det næste møde.

Vi har en fast dagsorden (se Vedtægter) – selvfølgelig med plads til ændringer – og meget af vores tid går til arrangementer, samarbejder og det generelle arbejde med foreningen.

Alle – uanset medlemsstatus – er meget velkomne til at deltage i vores møder, komme med forslag til kurser, foredrag og andre arrangementer samt hjælpe med driften af foreningen. Vi er meget glade for inputs!

Venligst kontakt os på vores e-mail for mere information om det næste møde.

SATS Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i oktober måned, og her træffes alle større beslutninger for foreningen. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret, og vi skal hvert år have valgt en bestyrelse og have fastsat kontingentet for foreningen.

Alle er naturligvis mere end velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret.

Vi afholder normalt et foredrag forud for generalforsamlingen, hvor temaerne tidligere har været omkring FATE, lægeambulancen og redningshelikopteren.

Dato for næste generalforsamling er endu ikke fastlagt.